Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Αξιολόγηση με μέντορες και δόκιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία

Μια «ελαφριά» μορφή αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, μέντορες για τους νέους εκπαιδευτικούς αλλά και δοκιμαστική περίοδος για τους νεοδιόριστους δασκάλους και καθηγητές είναι μερικές απο τις προτάσεις που κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. 

Οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής δεν είναι απολύτως δεσμευτικές για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι βέβαιο ότι πολλές θα υιοθετηθούν με δεδομένο ότι υπάρχει κυβερνητική απόφαση να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Η ετήσια έκθεση της Αρχής «ξηλώνει» και παλιότερες διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών θα πρέπει να «μετρούν» στην αξιολόγηση των σχολείων. Οπως υπογραμμίζεται, η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως κριτηρίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων δεν μπορεί να γίνει, διότι παραποιεί την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενοχοποιεί αδίκως εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες και αποκρύπτει τις ευθύνες των εκπαιδευτικών δομών και υποδομών, καθώς επίσης υποβαθμίζει τη συμβολή της οικογένειας και των ίδιων των μαθητών στη διαμόρφωση της μαθησιακής προόδου τους.


Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει επίσης ότι:

• Η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και επισημαίνει ότι η πρώτη πρέπει να προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα.

• Καθώς οι δύο αυτές μορφές αξιολόγησης επιτελούν διαφορετικό ρόλο, μπορεί στο μέλλον, και αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης, να συνδυαστούν οι εν λόγω μορφές, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τις Σχολικές Μονάδες και τους εκπαιδευτικούς.

• Στη έκθεση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού και προβλέπονται καινοτομίες όπως σχολικοί σύμβουλοι σε ρόλο «κριτικού φίλου» των εκπαιδευτικών, μέντορες για τους νέους εκπαιδευτικούς και δόκιμους πρωτοδιόριστους. Αναλυτικά:

1 Οι σχολικοί σύμβουλοι σε ρόλο «κριτικού φίλου». Θα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να προβαίνουν σε συνειδητές και επεξεργασμένες επιλογές και δράσεις, προσφέροντας υποστηρικτική ανατροφοδότηση, νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, προβληματίζοντας για επιλογές και κρίσεις, προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις.

2 Στήριξη νεοδιόριστων και διαδικασίες μονιμοποίησής τους. Πριν από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής διετίας, ο οικείος σχολικός σύμβουλος πραγματοποιεί παρακολουθήσεις διδασκαλίας, αφού έχει προηγηθεί προ-αξιολογική συνάντηση με τον εκπαιδευτικό για την προετοιμασία τους, προκειμένου να συντάξει την αξιολογική έκθεση μονιμοποίησης. Μετά την παρακολούθηση ακολουθεί μετα-αξιολογική συνάντηση ανατροφοδότησης και στη συνέχεια ο σχολικός σύμβουλος συντάσσει θετική ή αρνητική αξιολογική έκθεση με συγκεκριμένες επισημάνσεις.

3 Ο ρόλος του μέντορα. Εκπαιδευτικοί με πλούσια διδακτική εμπειρία και ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, με ευδόκιμο έργο, είναι κρίσιμο να μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, προς τους νέους συναδέλφους τους. Ο μέντορας έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των αναπληρωτών, νεοδιόριστων και μικρής εμπειρίας εκπαιδευτικών. 

Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψήφιων αναπληρωτών

Την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) πρέπει να κάνουν από τις 27 του μήνα οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση-διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπαιδευτικού, καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣΥΔ. Για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών (Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη). Κατόπιν της εγγραφής τους στο ΟΠΣΥΔ οι νέοι χρήστες οφείλουν να προσέλθουν σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό τους προκειμένου να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πηγή: Έθνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου