Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στον Παραγωγικό Τομέα

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου εγκαινίασε την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 την δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη κεντρικών προτεραιοτήτων των Δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας που απευθύνονται στο Παραγωγικό Τομέα. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η έρευνα να ανταποκρίνεται στη ζήτηση και όχι μόνο στις δυνατότητες προσφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.