Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Πρόγραμμα ARALE από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) στο πλαίσιο του project ARALE (Awareness Raising for Adult Learning and Education) κάνει μια προκήρυξη για να συλλέξει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη.