Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Πρόγραμμα κατάρτισης: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα & Επικοινωνιακή Προσβασιμότητα για Κωφούς & Βαρήκοους

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνιακή προσβασιμότητα για Κωφούς και Βαρήκοους».

Περιοδικό "Γλωσσολογία", τεύχος 19

Η "Γλωσσολογία" φιλοξενεί μελέτες και βιβλιοκρισίες στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική που αφορούν, κατά προτεραιότητα, τη συγχρονία και τη διαχρονία της Ελληνικής γλώσσας, αλλά και μελέτες γενικότερης θεωρητικής, εφαρμοσμένης και διαγλωσσικής έρευνας.
Tο 19ο τεύχος του περιοδικού  διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ.