Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Υλικό ομιλίας "Γιατί για κάποιους μαθητές οι αριθμοί δεν έχουν νόημα;"

Τα έντυπα που μοιράστηκαν στην ημερίδα, μπορείτε να τα τυπώσετε έγχρωμα, να τα πλαστικοποιήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν.
Επίλυση Προβλημάτων με τη Μέθοδο ΚΟΣΜΟΣ
Προτεινόμενες ιστοσελίδες για μαθηματικά εργαλεία (από τον κ. Καραγιαννάκη).

Χαρακτηριστικά συμπτώματα πιθανής μαθησιακής δυσκολίας στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό

Περιγραφή συμπτωμάτων και δείγματα πιθανής μαθησιακής δυσκολίας ή δυσλεξίας