Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Sir Ken Robinson: Changing Education Paradigms

Πώς να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τάξη μου!

Πριν επιλέξουμε το θέμα με το οποίο θα εργαστούμε, εξετάζουμε όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη δεκτικότητα και αποδοχή των μαθητών. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε αν υπάρχουν μαθητές που βιώνουν συνθήκες διακρίσεων ή τη στέρηση κάποιου δικαιώματός του

Η οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, ο τρόπος δουλειάς και όλοι εκείνοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το άτυπο ή κρυφό πρόγραμμα είναι η πρώτη μας μέριμνα

Περισσότερα εδώ