Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Ρώτα το Χαμόγελο #2 | Σεξουαλική Κακοποίηση: "Τι να πω στο παιδί μου;"Ο κίνδυνος αυτισμού των παιδιών εξαρτάται (και) από την ηλικία των γονιών

Τα παιδιά που γεννιούνται από έφηβες μητέρες, καθώς και εκείνα των οποίων οι γονείς έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αυτισμού, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.

Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ανακοίνωσε τη Χορήγηση υποτροφίας σε Κωφούς/ Βαρήκοους φοιτητές. Διαβάστε στη συνέχεια την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΜΚΕ:

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο κωφό/βαρήκοο φοιτητή που έχει άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση αυτών, να μας ενημερώσει συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και συνυποβάλλοντας: