Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Sematos: ευρωπαϊκή πύλη για τις νοηματικές γλώσσες

Sematos είναι η ευρωπαϊκή πύλη για τις νοηματικές γλώσσες. Προς το παρόν διαθέτει πληροφορίες για την Καταλανική Νοηματική Γλώσσα (LSC), την  Ισπανική Νοηματική Γλώσσα (LSE) τη Γαλλική Νοηματική Γλώσσα (LSF), τη Διεθνή Νοηματική (ISL) και τη Γερμανική Νοηματική Γλώσσα (DGS) (ανενεργό προς το παρόν). Για κάθε γλώσσα υπάρχει το αντίστοιχο δακτυλικό αλφάβητο και μια πολύ καλή βάση νοημάτων σε μορφή βίντεο (σε κάθε γλώσσα υπάρχει καταμέτρηση των νοημάτων που υπάρχουν σε βίντεο. Για παράδειγμα, σήμερα υπήρχαν 297 νοήματα της LSC, 6076 της LSE, 3600 της LSF και 440 νοήματα της ISL).

Προσβασιμότητα στην Παιδαγωγική Σχολή

Η Παιδαγωγική Σχολή, ανταποκρινόμενη στο αίτημα για άμεση και λεπτομερειακή καταγραφή της προσβασιμότητας όλων των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους του ΑΠΘ, καταθέτει την έκθεσή της για την Παιδαγωγική Σχολή συμβάλλοντας έτσι στην αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την πανεπιστημιούπολη. Όπως σωστά επισημάνθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με θέμα την προσβασιμότητα στις 30 Νοεμβρίου 2010, τα περισσότερα κτήρια καθώς και συνολικά το campus δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι χρειάζεται να δρομολογηθούν πολλές ενέργειες, ενταγμένες σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, για να επιτευχθεί ένα φιλικό και προσβάσιμο σε όλους και όλες ΑΠΘ.

Το μοντέλο προσβασιμότητας του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου

Η προσβασιμότητα του πανεπιστημίου στους φοιτητές με αναπηρία είναι μιά υπόθεση απλή και σύνθετη συνάμα. Απλή υπό την έννοια ότι είναι συγκεκριμένη, σύνθετη υπό την έννοια ότι δεν εξαντλείται – όπως πολλοί ενδεχομένως νομίζουν – στο δομημένο περιβάλλον, αλλά αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τεχνικές προσαρμογές, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ισότιμη συμμετοχή στην διαδικασία ωρίμανσης της γνώσης, ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον). Η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για αληθινή (ολιστική) προσβασιμότητα στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) είναι αν μη τι άλλο πληρέστατη , αποτυπώνεται στο προ μερικών μηνών δημιουργηθέν από το ΑΠΘ υπόμνημα που αμέσως παρακάτω δημοσιεύουμε. Τα περιλαμβανόμενα στο υπόμνημα μπορούν και πρέπει να είναι αντιληπτά ως μιά τεχνικώς άρτια πυξίδα (πιλότος) για όσα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποφασίσουν να κάνουν πράξη την ολιστική προσβασιμότητα στους φοιτητές με αναπηρία. Το υπόμνημα υπογράφει ο καθηγητής στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘ Αριστοτέλης Νανιόπουλος.

Ανευ περαιτέρω σχολίων το πλήρες υπόμνημα έχει ως εξής
Πηγή: truerespect

ΠΑΜΑΚ: Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις


Πότε: 10 έως 14 Ιανουαρίου

Ωρες λειτουργίας των Γραμματειών για εγγραφές

Βραβείο νεότητας Καρλομάγνος 2011

Ανοικτή είναι ακόμη η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας "Καρλομάγνος". Απευθύνεται σε νέους που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν προγράμματα ή δράσεις συνεργασίας ανάμεσα σε νέους ευρωπαίους τα οποία προάγουν την κατανόηση μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2011. Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2011.