Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Πώς συμμετέχει ένας Κωφός αθλητής σε ομάδα ακουόντων;


Braille

Καπάκι γάλακτος που φέρει σε ελληνική γραφή Braille τη λέξη 'γαλα', ώστε το προϊόν να είναι προσβάσιμο και κατανοητό και σε άτομα με πρόβλημα όρασης (από τη σελίδα Braille Hellas).

Αρχαίοι Μακεδόνες με τεχνητή νοημοσύνη

Πόσο «έξυπνο» μπορεί να είναι ένα μουσείο; Πόσο η «διάχυτη νοημοσύνη», όπως ονομάζεται πλέον η εξέλιξη των τεχνολογιών στην κοινωνία της πληροφορίας, μπορεί να διαχέεται στην οπτική, στην αφή, στην ακοή ενός επισκέπτη; Πόση σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις αρχαίες ψηφίδες και στα σύγχρονα pixels, τις μονάδες μέτρησης της πιστότητας της ηλεκτρονικής εικόνας;