Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Σεμινάριο: Οργάνωση σχολικής μελέτης στο σπίτι (28.02.2015)

Επιμορφωτικά σεμινάρια του Κέντρου Εξατομικευμένης Αγωγής – Αγγέλου 
Οργάνωση σχολικής μελέτης στο σπίτι 
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας 

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015 
Ώρα έναρξης: 12:00