Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Ενδείξεις για την επιτυχία κατά την ενηλικίωση των ατόμων με αυτισμό.

Ποιος είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της επιτυχία για τα άτομα με αυτισμό στην ενήλικη ζωή; Οι ερευνητές λένε ότι ίσως να μην είναι αυτός που θα περιμένατε. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο για τον Αυτισμό στο Salt Lake City, η ικανότητα του ατόμου για καθημερινές δραστηριότητες αυτοφροντίδας, όπως το μπάνιο, το καθάρισμα, το μαγείρεμα παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τη νοητική ικανότητα.