Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Πειραματικό εργαστήριο για την κεραμική στην αρχαϊκή Μακεδονία

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον «Σύλλογο Κεραμιστών-Αγγειοπλαστών Βορείου Ελλάδος» και με τη συμβολή της Εταιρείας «Πολιτιστικές Ανταλλαγές Μεσογείου-Θεσσαλονίκης» (E.CU.ME) διοργανώνει πενθήμερο εργαστήριο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Αρχαιολογίας, Μουσειολογίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων.