Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Κωστούλα Μητροπούλου: 1050 ΧΙΛΙΟΚΥΚΛΟΙ

Πηγή: ΕΡΤ

"Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο!"
Αυτή η φωνή που τρέμει στον αέρα,
δεν σούστειλε ένα μήνυμα μητέρα,
αυτή η φωνή δεν ήτανε του γιού σου,
ήταν φωνές χιλιάδες του λαού σου.