Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Στοπ στην παιδική κακοποίηση

Για μια διαφήμιση ευαισθητοποίησης ενάντια στην παιδική κακοποίηση, ένας σχετικός οργανισμός από την Ισπανία δημιούργησε κάτι φανταστικό: Ένα πόστερ που δίνει διαφορετικό μήνυμα σε ενήλικες και σε παιδιά - την ίδια στιγμή.

Ο χορός πάει σχολείο

Η ιδέα
Να μπει ο χορός μέσα στα σχολεία και να έρθει πιο κοντά στην κοινότητα, να θέσει ένα νέο ερέθισμα στην καθημερινότητα των παιδιών της πρώιμης εφηβικής ηλικίας, να διευρύνει το φάσμα επιλογών στη συμπεριφορά τους, στη στάση τους προς τον κόσμο και τον εαυτό τους.