Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Προβολή: Η ενδοοικογενειακή βία σπάνια έχει μόνο ένα θύμα...Βραβείο Νεολαίας Καρλομάγνου 2014 - νέα προθεσμία για τις εγγραφές

Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου τα μεσάνυχτα παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής για το Βραβείο Καρλομάγνου.

Το βραβείο απευθύνεται σε άτομα 16-30 ετών που οργανώνουν ή συμμετέχουν σε πρόγραμμα με ευρωπαϊκή διάσταση. Έπαθλο είναι, φυσικά, η αναγνώριση αλλά και ένα χρηματικό βραβείο που θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος που θα κερδίσει.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διερμηνέων νοηματικής γλώσσας

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»
ΚΑΛΕΙ
υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τον Καβάφη για μαθητές γυμνασίου και της α' λυκείου

Το ποιητικό έργο του Κ.Π. Καβάφη μέσα από τη ματιά των εφήβων: Τείχη, φωνές κι επιθυμίες
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014, στις 6:30 μ.μ.

Εκατοντάδες νεογέννητα παραμένουν στα αζήτητα στα ελληνικά νοσοκομεία

Επιστροφή στο Μεσαίωνα. Παιδιά παραμένουν αζήτητα στα νοσοκομεία. Τα ειδικά ιδρύματα είναι λίγα, υποστελεχωμένα και κορεσμένα με αποτέλεσμα τα νεογέννητα να παραμένουν στα νοσοκομεία σε συνθήκες ακατάλληλες για την ψυχική τους ισορροπία και για την υγεία τους, πολλές φορές μαζί με άλλα άρρωστα παιδιά.

Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε και μεταφορτώστε την έκθεση για το 2014 (αναφέρεται σε γεγονότα του 2013) του Παρατηρητηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.