Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

"See the music"


Περισσότερα εδώ

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων

Στις 24 Νοεμβρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο σχετικό με την ημερομηνία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 8 Δεκεμβρίου 2010, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (1165 σχόλια). Στη διαβούλευση έλαβαν μέρος κατά κύριο λόγο μαθητές, απόφοιτοι προηγούμενων ετών, γονείς και εκπαιδευτικοί.