Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Οι ήρωες των παραμυθιών: Εφαρμογή ιστοεξερεύνησης στο Νηπιαγωγείο ΔΕΛΑΣΑΛ

Η έννοια της ιστοεξερεύνησης αναπτύχθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge και ορίζεται ως «μορφή διερευνητικής μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας το σύνολο της πληροφορίας, που επεξεργάζονται τα εμπλεκόμενα υποκείμενα, προέρχεται από το διαδίκτυο» (WebQuest.org, χ.χ.).

Οι πρυτάνεις απορρίπτουν τα πτυχία τριετών σπουδών

Πολλά τμήματα των ΤΕΙ και αρκετά πανεπιστημιακά θα μπορούσαν να παρέχουν πτυχία με τριετείς σπουδές αντί των τετραετών που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο οι πρυτάνεις δείχνουν να διαφωνούν με αυτήν την πρόταση και με τους άλλους σχεδιασμούς του υπουργείου Παιδείας για τον νέο νόμο - πλαίσιο.