Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Η αναγκαιότητα αναμόρφωσης των σχολικών εκδρομών

Στα σχολεία της χώρας μας εδώ και αρκετές δεκαετίες πραγματοποιούνται σχολικές εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις, οι οποίες προσφέρουν, κατά γενική ομολογία, πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις αλλά και συναισθήματα χαράς σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Το θεσμικό πλαίσιο για το περιεχόμενο και το χαρακτήρα των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε με σχετικές ρυθμίσεις το 2011, ενώ πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας με σχετική απόφαση προχώρησε σε βελτιωτικές παρεμβάσεις (π.χ. δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες, επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

Οι αρνητικές εμπειρίες από το παρελθόν που συνδέονται κυρίως με ατυχή περιστατικά που σημειώθηκαν στη διάρκεια των εκδρομών και οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αποτέλεσαν αφορμή για την ανάπτυξη ποικίλων προβληματισμών, τόσο στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο μεταξύ των κοινωνικών φορέων που εμπλέκονται με το εκπαιδευτικό έργο, για την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του χαρακτήρα των σχολικών εκδρομών.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) υποστήριξε ότι η παιδαγωγική διάσταση του ζητήματος διαπλέκεται με άλλες όπως την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτισμική και τη νομική, και ζήτησε με σχετική ανακοίνωση:

Να ψηφιστεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της πολιτείας.

Να εμπλέκεται το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση στη διαδικασία οργάνωσης, ελέγχοντας ακόμη και με δημόσιο διαγωνισμό την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Να προβλέπεται συστηματική και πολυδιάστατη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση.

Να αποσαφηνιστούν τα όρια των ευθυνών των συνοδών καθηγητών.
Ανάλογοι προβληματισμοί για το ζήτημα αυτό αναπτύχθηκαν και από εκπροσώπους των συλλόγων γονέων της χώρας με χαρακτηριστικότερη τις θέσεις που διατύπωσε η Ένωση Γονέων των Ιωαννίνων, η οποία υποστήριξε ότι «οι σχολικές εκδρομές προσφέρουν πολλά στους μαθητές, αρκεί να γίνονται στοχευμένα και με καλή οργάνωση. Τα τελευταία, όμως, χρόνια προγραμματίζονται πολυήμερες εκδρομές μέσα αλλά και έξω από τη χώρα με τεράστιο κόστος και αμφισβητούμενη παιδαγωγική αξία. Συνήθως φέρουν έναν εκπαιδευτικό μανδύα, πρόκειται, ωστόσο, για εκδρομές με τουριστικό χαρακτήρα.»

Το θέμα των σχολικών εκδρομών τέθηκε στο επίκεντρο ποικίλων εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν τόσο από ποικίλους φορείς με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για την αποκατάσταση του πραγματικού χαρακτήρα και της σημασίας των σχολικών αυτών δραστηριοτήτων.

Μια τέτοια αξιοσημείωτη και σημαντική εκδήλωση οργανώθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. Τα πιο αξιοσημείωτα συμπεράσματα των ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω ημερίδας είναι:

Όλες οι εκδρομές-μετακινήσεις θα πρέπει να υλοποιούνται σε τρεις φάσεις: α. προετοιμασία στη σχολική αίθουσα, β. επίσκεψη με ενεργή εμπλοκή των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων, γ. επιστροφή στη σχολική αίθουσα ανατροφοδότηση, μεταγνωστικές δραστηριότητες, έτσι ώστε οι εκδρομές να συνδέονται στενότερα με τη μαθησιακή διαδικασία και να υπερισχύει ο μορφωτικός παιδαγωγικός χαρακτήρας έναντι του ψυχαγωγικού.

Να ενισχύεται το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση εκδρομών εντός Ελλάδας με επιδότηση για παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές.

Τέλος, πέραν όλων αυτών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, κυρίως σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα, κρίνεται αναγκαίο να συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της σχολικής κοινότητας στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση μιας σχολικής εκδρομής. Οι όροι, το πρόγραμμα και η συνολική αποτίμηση της εκδρομής να τυγχάνει πλήρους δημοσιοποίησης στον ηλεκτρονικό και περιοδικό τύπο, και οι παρατηρήσεις όλων των συμμετεχόντων να περιλαμβάνονται σε ειδικό φάκελο του σχολείου έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησής του.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου