Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Δεν επιτρέπεται εγγραφή μαθητή σε δύο Δημοτικά Σχολεία ταυτόχρονα

α) Κάθε μαθητής επιτρέπεται να εγγραφεί σε ένα και μόνο Δημοτικό Σχολείο, αυτό του τόπου κατοικίας του και στη συνέχεια, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων, να μεταγραφεί σε άλλο. Η εγγραφή μαθητή σε δύο Δημοτικά Σχολεία ταυτόχρονα και η παράλληλη εναλλακτική φοίτηση σε αυτά, δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται ,

β) το β' ερώτημα υποβάλλεται αλυσιτελώς, καθόσον και αυτή η περίπτωση την οποία ρυθμίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση, αφορά αλλαγή σχολείου και μετεγγραφή μετακινούμενων μαθητών Ρομά και όχι ταυτόχρονη εγγραφή σε δύο σχολεία και παράλληλη εναλλακτική φοίτηση σε αυτά.

Την παραπάνω ομόφωνη γνωμοδότηση (Αρ. 85/2017) εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από τα εξής ερωτήματα του υπουργείου Παιδείας:

α) Εάν επιτρέπεται μαθητής Δημοτικού Σχολείου, του οποίου οι γονείς είναι διαζευγμένοι και κατοικούν σε διαφορετικές πόλεις, να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε δύο σχολεία και

β) Σε αρνητική περίπτωση εάν μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής η ρύθμιση η οποία αφορά τους μετακινούμενους μαθητές Ρομά.

Πηγή: esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου