Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ποια σεμινάρια ετήσιας επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή δεν γίνονται δεκτά

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τις αλλαγές δεκτά γίνονται τα “πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών”, για κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.

Ποια σεμινάρια όμως δεν γίνονται δεκτά σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας;

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Παιδείας σε ηλεκτρονικό του μήνυμα προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σεμινάρια που διενεργούνται από ιδιωτικά κέντρα ακόμα και αν εποπτεύονται από το κρατικό φορέα δεν γίνονται δεκτά!

Βεβαιώσεις παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν γίνονται δεκτές.

Όσοι κάνουν αιτήσεις για ένταξη στους επικουρικούς πίνακες οφείλουν να προσκομίσουν ολόκληρο το πιστοποιητικό παρακολούθσηςη του επιμορφωτικού προγράμματος έως την καταληκτική ημερμοηνία υποβολής των αιτήσεων.

το υπουργείο Παιδείας καθιστά σαφές στις Διευθύνσεις ότι “εφόσον, μέχρι και την ημερομηνία αποστολής του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουν καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Υπηρεσίες σας σεμινάρια κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οφείλετε να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών 

Πηγή: alfavita

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου