Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

«Βιώσιμη Συμμαχία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα –SAFE»

Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την υποστήριξη του Υπουργείο Εσωτερικών. 

«Βιώσιμη Συμμαχία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα –SAFE»

Η πρώτη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου «Βιώσιμη Συμμαχία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα –SAFE» που συντονίζεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε χώρα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα.

Μέλη του επιστημονικού προσωπικού από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μετέφεραν τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού κ. Κώστα Γιαννόπουλου καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους φορέων και αρχών από την την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής (ΕΟΔΑ).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες και έχει ως στόχο την ανάπτυξη, διεύρυνση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με μια δομημένη και ολιστική προσέγγιση που θα βελτιώνει την ανταπόκριση σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων.

Την πρώτη συνάντηση εργασίας τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία που έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τόνισε τη σπουδαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου στην κατεύθυνση της αμοιβαίας ενημέρωσης, ανταλλαγής γόνιμων απόψεων και βελτίωσης των πρακτικών που ακολουθούνται στο πεδίο των εξαφανίσεων παιδιών.

«Η συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και το μέγιστο θέμα της αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών επιβάλλουν τη συστράτευση και τη συμπόρευση όλων των φορέων που έχουν ευαισθητοποιηθεί και είναι σε θέση να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια», τόνισε ο κ. Αυγερινός συγχαίροντας παράλληλα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την αδιάλειπτη δράση του για την προστασία χιλιάδων παιδιών.

Η συνάντηση εστίασε στους στόχους του έργου και στους υπάρχοντες μηχανισμούς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν εξαφανίζεται ένα παιδί. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε τη δική του εμπειρία μέσα από τη λειτουργία του Amber Alert Hellas, της Ευρωπαϊκής Γραμμής Βοήθειας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 όπως και τα μέσα που θέτει στη διάθεση των αρχών, όπως είναι το Επιχειρησιακό Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών του Οργανισμού και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής».

Οι συμμετέχοντες εστίασαν ιδιαίτερα στη σημασία του χρόνου στη διάρκεια μιας εξαφάνισης, στο σωστό συντονισμό ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και στις υπηρεσίες, στη σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών, την έγκαιρη κινητοποίηση, στην ανάγκη επιμόρφωσης και συνεχούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των εξαφανίσεων παιδιών προσφύγων και μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και την έλλειψη καταγραφής, ενημέρωσης και κινητοποίησης αυτών των περιστατικών.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση και καταγραφή της διαδικασίας και των μηχανισμών που κινητοποιούνται στις περιπτώσεις εξαφάνισης και αρπαγής ή φυγής ενός παιδιού στην Ελλάδα.

Στόχος του ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους φορέων και αρχών που εμπλέκονται στις διαδικασίες είναι να βοηθήσουν στον καλύτερο και πληρέστερο σχεδιασμό των επικείμενων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πρόκειται να διοργανωθούν στο πλαίσιο του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
  • Ανάλυση και διάγνωση αναγκών προσωπικού σε δημόσιους φορείς
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
  • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 150 άτομα προσωπικό των αρμόδιων δημόσιων φορέων (αστυνομία, λιμενικό σώμα, πυροσβεστική, δικαστικοί επιμελητές ανηλίκων)
  • Ανάπτυξη καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ευρύτερης δημοσιότητας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γραμμής 116000 σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
  • Διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων, συναντήσεων και Συνεδρίου
  • Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της συνεργασίας της γραμμής με κρατικούς φορείς, δικτύωση με άλλους οργανισμούς και φορείς
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DG Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (συντονιστής) και την υποστήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα τύπου στο press@hamogelo.gr ή στο +30 210 3306 140.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου