Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Αυτισμός και δίπλωμα οδήγησης

Μολονότι η πλειοψηφία των νεαρών ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας επιλέγουν να μην οδηγούν, νέα μελέτη υποδεικνύει ότι ένας σημαντικός αριθμός αναζητά την ανεξαρτησία που του προσφέρει η οδήγηση. 

Στη πρώτη μεγάλη μελέτη όσο αφορά τα ποσοστά των ατόμων με Αυτισμό που παίρνουν δίπλωμα οδήγησης, οι ερευντές διαπίστωσαν ότι το 1/3 περίπου όσων ήταν στο φάσμα και δεν είχαν νοητική καθυστέρηση έπαιρναν δίπλωμα όταν ήταν 21 ετών. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2017 στο περιοδικό Autism διεσταύρωσε τα αρχεία περισσότερων από 52.000 παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ του 1987 και του 1995 και έμεναν στο New Jersey με τα κρατικά αρχεία για τα διπλώματα οδήγησης. 

«Γνωρίζουμε ότι η οδήγηση μπορεί να αυξήσει την κινητικότητα και την ανεξαρτησία των εφήβων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, αλλά δεν γνωρίζαμε το ποσοστό των ατόμων που έχουν δίπλωμα» αναφέρει η Allison E. Curry του Children’s Hospital of Philadelphia που συμμετείχε στη μελέτη. 

«Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό εφήβων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού παίρνει δίπλωμα οδήγησης και είναι αναγκαία η υποστήριξη για τη βοήθεια της οικογένειας προκειμένου να αποφασίσει εάν θα τος επιτρέψουν να οδηγούν μέχρι να αποκτήσουν την άδεια εκπαιδευομένων. Περίπου όλοι όσοι πήραν άδεια εκπαιδευόμενου, πήραν και δίπλωμα, σύμφωνα με τη μελέτη. 

Ωστόσο, οι έφηβοι με Αυτισμό που επιθυμούν ένα δίπλωμα οδήγησης χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να το πάρουν σε σύγκριση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Τα άτομα με αναπτυξιακή διαταραχή απέκτησαν την άδεια εκπαιδευόμενου – επιτρέπεται η οδήγηση ανεξάρτητα χωρίς άλλο ενήλικα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τις απογευματινές ώρες με περιορισμένο αριθμό επιβατών – περίπου 9,2 μήνες αργότερα. 

Οι ερευνητές συνιστούν / προτείνουν οι γονείς των εφήβων με Αυτισμό που σκέφτονται την οδήγηση να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το εύρος της προσοχής και άλλα πιθανά εμπόδια με έναν γιατρό. Επιπλέον, αναφέρουν ότι ένας εργοθεραπευτής που ειδικεύεται στις δεξιότητες οδήγησης ή ένας εκπαιδευτής / δάσκαλος οδήγησης με εμπειρία στην εκπαίδευση ατόμω με ειδικές ανάγκες μπορούν να βοηθήσουν πολύ.

«Για τους εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού, η απόφαση να προσπαθήσουν να πάρουν δίπλωμα οδήγησης είναι ένα από τα ορόσημα που οι άλλοι οικογένειες θεωρούν δεδομένο» εξηγεί ο Ben Jamin Yerys , επιστήμονας στο Children’s Hospital of Philodelphia και ένας από τυς συγγραφείς της μελέτης. «Η Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού μπορεί να επηρεάζει την λήψη αποφάσεων, την επεξεργασία των πληροφοριών και την προσοχή σε διάφορους βαθμούς και πρέπει να κατανοήσουμε ποιές πηγές, ειδικές οδηγίες και άλλες μορφές υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν τους εφήβους και τους ενήλικες στο Φάσμα του Αυτισμού να μάθουν να οδηγούν”. 

Απόδοση του άρθρου Most With Autism Steer Clear Of Driving

Ιωάννα Αγγέλου
Ειδική Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου