Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

2ο Συνέδριο: Ελλάδα - Ευρώπη 2020, Εκπάιδευση, Δια Βίου Μάθηση , Έρευνα και Καινοτομία

To 2o Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Ελλάδα - Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία θα διεξαχθεί στη Λαμία στις 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018. Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει τις οικονομικές διαστάσεις των τομέων της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία. Το Συνέδριο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Παυλόπουλου. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ως τελικός χρόνος υποβολής των περιλήψεων εργασιών ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.inoek-conferences.gr

Πηγή: diorismos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου