Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Διαδικασία εισαγωγής υποψηφίων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Μέχρι και την παραμονή των εξετάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσει το εκάστοτε σχολείο.

Σημειώνεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο σχολείο της περιοχής τους, ενώ στην περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, θα πρέπει να υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό. Τέλος επισημαίνεται ότι η συμμετοχή ενός μαθητή/τριας στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο δεν του/της στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε άλλου τύπου σχολείο.
Εξετάσεις

Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου και γ) Χορού. Η διαδικασία επιλογής των μαθητών διενεργείται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα οριστούν από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται βάσει της διδαχθείσας ύλης της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2017. Οι κηδεμόνες των μαθητών παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και πρέπει να προσκομίσουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο.

Ειδικά για τα νέα Καλλιτεχνικά Σχολεία της Αττικής, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περιστερίου, οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται αντίστοιχα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου