Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Παιδιά με οικονομικά προβλήματα διεκδικούν υποτροφίες διδάκτρων και τροφείων στη Θεσσαλονίκη

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφίες διδάκτρων και τροφείων έως 100% δίνει φέτος το πρόγραμμα υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια, σε παιδιά με περιορισμένα οικονομικά μέσα, που κατοικούν εκτός του νομού Θεσσαλονίκης.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε παιδιά που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2017- 2018 στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, θα διαμένουν στο Οικοτροφείο του Σχολείου και χορηγούνται έπειτα από γραπτή δοκιμασία σε γνώσεις Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών του Δημοτικού σχολείου.

Για την απονομή των παραπάνω υποτροφιών θα ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των μαθητών στις γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με το οικογενειακό τους εισόδημα. Οι υποτροφίες καλύπτουν και τα έξι χρόνια φοίτησης εφόσον η επίδοση στα μαθήματα παραμένει υψηλή, η διαγωγή κοσμιότατη και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν παρουσιάζει σημαντική αλλαγή.

Οι εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Μαίου, στο στον χώρο του Κολλεγίου.

Οι κατηγορίες των υπόλοιπων υποτροφιών είναι οι εξής:

α) Τιμητικές υποτροφίες (10%),
β) Υποτροφίες διδάκτρων 100%,
γ) Υποτροφίες Διδάκτρων 75%,
δ) Υποτροφίες Διδάκτρων 50% και
ε) Υποτροφίες Διδάκτρων 25%

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα: http://www.anatolia.edu.gr/cms.jsp?CMCCode=0101020602&extLang=LG#q4

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών, enroll@anatolia.edu.gr, 2310 398203 (κα Κορίνα Θεοδωρίδου), 8.15 – 15.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου