Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

13 άτομα στο Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών & ΑΜΕΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών & ΑΜΕΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση», ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία: 15-06-2017

Πληροφορίες: τηλ. 210 6511432


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου