Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό και επικοινωνία

Τα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού συνήθως δεν οφείλονται στις δυσκολίες που έχουν στον προφορικό λόγο και γενικότερα στην επικοινωνία. Σύμφωνα με έρευνα στο Journal of Development and Physical Disabilities, μόλις το 3% των ξεσπασμάτων θυμού μπορεί να αποδοθεί σε γλωσσικές δυσκολίες. “Πρόκειται για αρκετά διαδεδομένη αντίληψη μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ειδικών ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν περισσότερα ξεσπάσματα θυμού επειδή δεν μπορούν να γνωστοποιήσουν/ να επικοινωνήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους στους φροντιστές και τους ενήλικες”, αναφέρει η Cheryl D. Tierney του Penn State Children’s Hospital, που συμμετείχε στην έρευνα. «Ωστόσο, πλέον υπάρχουν πολλές έρευνες που μας αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πάντα, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μικρών παιδιών. Επομένως, θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στους γονείς ότι η συμπεριφορά του παιδιού τους θα βελτιωθεί μόλις βελτιωθεί η γλωσσική ικανότητα, αλλά θα πρέπει να τους κατευθύνουμε στην αναζήτηση ειδικών για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων συμπεριφορικών προβλημάτων, καθώς μπορεί να οφείλονται σε κακή ρύθμιση της διάθεσης του παιδιού και χαμηλή ανοχή στη ματαίωση».

[Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 240 παιδιά ηλικίας 15-71 μηνών με ποικίλες γλωσσικές ικανότητες. Αξιολογήθηκε ο Δείκτης Νοημοσύνης του παιδιού (IQ) και οι γλωσσικές τους ικανότητες σε συνάρτηση με την συχνότητα εμφάνισης ξεσπασμάτων θυμού όπως αυτά καταγράφηκαν από τις μητέρες των συμμετεχόντων]

Πληροφορίες από το άρθρο Study: Autism Behaviors Often Unrelated To Speech Difficulties

Ιωάννα Αγγέλου
Ειδική Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου