Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Παιδικές διαφημίσεις στοπ μέχρι τις 10 το βράδυ

Τέλος στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αλλά και κανόνες στην αγορά με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με το σχέδιο νόμο που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών. Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπονται αυστηρές ποινές για όσους παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και περιγράφονται με σαφήνεια καταχρηστικοί όροι συμβάσεων, ενώ θεσμοθετούνται κανόνες για την προστασία των ανήλικων καταναλωτών από διαφημίσεις απαγορεύοντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. 

Ειδικότερα για όσους κατ' εξακολούθηση εντοπίζονται να καταπατούν τα δικαιώματα των καταναλωτών ή να τους παραπλανούν, οι ποινές φτάνουν έως και την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για ένα έτος, ενώ τα πρόστιμα έως και το ένα εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, με άλλες διατάξεις συγκεκριμενοποιούνται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους παρέχεται δυνατότητα υπαναχώρησης του καταναλωτή εντός 14 ημερών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μάλιστα ορίζεται ότι μια σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι άκυρη και υπέρ του καταναλωτή αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως, πριν από τη δέσμευσή του από τη σύμβαση, όλους τους όρους της γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο στο οποίο έχει πρόσβαση (e-mail, φαξ κ.λπ.). Η προθεσμία της υπαναχώρησης παρατείνεται σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες όταν πρόκειται για συμβάσεις εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, καθώς και για συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις.

Τέλος, το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων αναφέρει ως καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις όσους:

* Παρέχουν στον προμηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά μεγάλη προθεσμία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη σύμβασης.

* Προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης υπερβολικά σύντομη για τον καταναλωτή ή υπερβολικά μακρά για τον προμηθευτή.

* Επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο.

* Υποχρεώνουν τον καταναλωτή να προκαταβάλει υπερβολικά μεγάλο μέρος του τιμήματος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης από τον προμηθευτή.

* Προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στον προμηθευτή χωρίς αυτός να υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημιά που υπέστη.

Πηγή: Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου